اخبار

ترجمه فوری
خرداد, 1398 بدون نظر اخبار
دارالترجمه رسمی مطهری در راستای تسهیل و سرعت در کار
مشتریان گرامی جهت ترجمه رسمی و تاییدات فوری خدمات زیر را ارائه میدهد:
  • ترجمه رسمی مدارک و اسناد 1 روزه
  •  ترجمه رسمی مدارک و اسناد با تاییدیه دادگستری و وزارت خارجه 1 روزه
  • ترجمه رسمی مدارک شناسایی ظرف مدت 4 ساعت