خرداد, 1398 بدون نظر مطالب و لینک های مهم
 • آذربایجان : تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠ ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤
 • آرژانتین : تهران – منطقه ٦ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧ ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣
 • آفریقای جنوبی : تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ٥ ٢٢٧٠٢٨٦٦-۹ ٢٢٧١٩٥١٦
 • آلمان : تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢٤ و٣٢٠ ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣
 • اتریش : تهران – منطقه ٦ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨
 • اردن : تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
 • اروگوئه : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی ٢٢٠٥٢٠٣٠ ٢٢٠٥٢٠٣٠
 • ازبکستان : تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨
 • اسپانیا : تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو – پ ٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١
 • استرالیا : تهران – منطقه ٦ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣ ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤
 • اسلوواک : تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر فل ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥
 • اسلوونی : تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١
 • افغانستان : تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠
 • اکراین : تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠
 • الجزایر : تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ٦ ٢٢٤٢٠٠١٥ ٢٢٤٢٠٠١٧
 • امارات متحده عربی : تهران – منطقه ٦ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
 • انگلیس (بریتانیا) : – تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨ ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠
 • اندونزی : تهران – منطقه ٦ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
 • ارمنستان : تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
 • اوگاندا : تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم ٧٧٦٤٣٣٣٥ ٧٧٦٤٣٣٣٧
 • ایتالیا : تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
 • ایرلند : تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨٦٩٣٣
 • بحرین : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦
 • برزیل : تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ٥٨ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥
 • برونئی دارالسلام : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ٦٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١
 • بلاروس : تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢
 • بلژیک : تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١٥٥ و ١٥٧ ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨
 • بلغارستان : تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠
 • بنگلادش : تهران – یوسف آباد شمالی،خ ۶۴ شرقی،کوچه یکم،خ ۱۲ متری احداثی،پلاک ۷ ، کد پستی ۱۴۳۶۸۱۲۳۴۵ ۸۸۶۰۱۷۸۱-۸۳ ۸۸۶۰۵۴۴۵
 • بوسنی و هرزگوین : تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ٤٨٥ ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠
 • پاکستان : تهران – منطقه ٦ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده – ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨
 • پرتقال : تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣ ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨
 • تاجیکستان : تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم – ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩
 • تایلند : تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ٤ ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢
 • ترکمنستان : تهران – منطقه ٤ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩ ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢
 • ترکیه : تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
 • تونس : تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠ ٢٢٨٤٠٠٣٨ ٢٢٨٤٤٦٧٤
 • چک : تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩
 • چین : تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠
 • دانمارک : تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨ ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧
 • روسیه : تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩ ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢
 • رومانی : تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش. ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١
 • زلاندنو : تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣
 • زیمبابوه : تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢٤ ٢٢٠٢٧٥٥٣ –
 • ژاپن : تهران – منطقه ٦ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥
 • ساحل عاج : تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ٤ ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ ٢٢٤٠٠٩٣٨
 • سریلانکا : تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨ ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨ –
 • سنگال : تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠٥٦٧٦
 • سوئد : تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ٥ ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١
 • سوئیس : تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣ –
 • سودان : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١
 • سوریه : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩ ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩
 • سومالی : تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢ ٢٢٢٤٥١٤٦ ٢٢٢٤٥١٤٦
 • سیرالئون : تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧٥٠٢٨١٩ ٧٧٥٢٩٥١٥
 • صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی) : تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢ ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩
 • عراق : تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠ ٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢
 • عربستان سعودی : تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر – ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١
 • عمان : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢ ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢
 • فرانسه : تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨٥ ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣
 • فلسطین : تهران – منطقه ٦ – خ. فلسطین – ش. ١٤٥ ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦
 • فلیپین : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣ ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩
 • فنلاند : تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ٤ ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢
 • قبرس : تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣
 • قرقیزستان : تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣٥٤ ٢٢٢٨١٧٢٠
 • قزاقستان : تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ٤ ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ ٢٢٥٤٦٤٠٠
 • قطر : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ٤ ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨
 • کانادا : تهران – منطقه ٦ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ٥٧ ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢
 • کره جنوبی : تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨ ٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩
 • کره شمالی : تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢ ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧
 • کروواسی : تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
 • کنیا : تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧ ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩
 • کوبا : تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠ ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠
 • کویت : تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨٥٩٩٧-۹ ٨٨٧٨٨٢٥٧
 • گرجستان : تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی – ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨
 • گینه : تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧٥٣٥٧٤٤ ٧٧٥٣٥٧٤٣
 • لبنان : تهران – منطقه ٦ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١ ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥
 • لهستان : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤
 • لیبی : تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢ ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩
 • مالزی : تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ٦ ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧
 • مالی : تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ش. – ٢٢٥٤٥٣٤٥ ٢٢٥٩٠١٩٠
 • مجارستان : تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١٥ ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣
 • مصر : تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ٦ و ٨ ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩
 • مغرب : تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی – ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ ٢٢٢١٥٧٩١
 • مکزیک : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ٤١ ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩
 • ترکیه : هران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
 • نروژ : تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١ ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦
 • نیجریه : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢٤ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨
 • نیوزلند : تهران – منطقه ٦ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ٥٧ ٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦
 • واتیکان : تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧ ٦٦٤٠٣٥٧٤ ٦٦٤١٩٤٤٢
 • ونزوئلا : تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ٢ ٢٢٠٥١٩٥٥, ٨٨٧١٥١٨٥ ٢٢٠٢٠٥٨٤
 • ویتنام : تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست ٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥
 • هلند : تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی – ش ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠
 • هند : تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ٤٦ ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣
 • یمن : تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٢٢٤١٩٩٣٤
 • یونان : تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ٤٣ ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤ ٢٢٠٥٧٤٣١

همچنین می توانید با کلیک بر روی مراکز آموزش و پرورش این صفحه را مشاهده نمایید.

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *