مکمل های دیکشنری آکسفورد

تاریخچه دیکشنری آکسفورد
مرداد, 1398 بدون نظر مقالات
تاریخچه ای از دیکشنری انگلیسی آکسفورد: تاریخچه دیکشنری آکسفورد آن چنان پیچیده است که هنگامی که اعضای جامعه شناسی لندن در سال 1857 تصمیم گرفتند که لغت نامه های زبان انگلیسی موجود که ناقص بودند را موردِ بازنگری مجدد کامل زبان از زمان آنگلوساکسون قرار بدهند، آنها می دانستند ...
ادامه مطلب