راهنما و شرایط گرفتن تاییدیه کارت ملی

راهنما و شرایط تاییدیه اسناد و مدارک
خرداد, 1398 بدون نظر مطالب و لینک های مهم
شرایط احراز تایید ترجمه رسمی اسناد و مدارک گوناگون مطابق شرایط ذیل محقق می گردد :بخش ۱ – ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه ۱-۱٫ : شناسنامه شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه باشد شناسنامه ...
ادامه مطلب