چگونگی گرفتن تاییدیه سفارت آلمان

نحوه گرفتن تایید سفارت آلمان
تیر, 1398 بدون نظر مطالب و لینک های مهم
نحوه گرفتن تایید سفارت آلمان چگونه است ؟ جهت مراجعه به سفارت آلمان و گرفتن تاییدیه مدارک ابتدا باید به سایت https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=tehe رفته و اطلاعات مربوط به فرم تایید مدارک و زمان و تاریخ مراجعه را پر کنید و بعد از آن در ساعت و زمان مقرر شده به ...
ادامه مطلب